click here to go to my homepage --- klik hier om naar mijn hoofdpagina te gaan


DE GESCHIEDENIS VAN ONS HEIL


HET OUDE TESTAMENT


1. Adam en Eva
2. Abraham en Isaac
3. Joseph in Egypte
4. Mozes
5. David en Goliath
6. De profeet Isaias
7. Daniel in de leeuwenkuil
8. Judith en Holofernes
.
.
.
ZIE HIERONDER: de weg naar ...


HET NIEUWE TESTAMENT


1. Geboorte van Christus
2. Doop in de Jordaan
3. De verrijzenis van Lazarus
4. De verloren zoon
5. De barmhartige Samaritaan
6. Het laatste avondmaal
7. De doornenkroon
8. Jezus sterft
9. Jezus in Emmaüs
10. Hemelvaart
.
het PARADIJS !


THE SAINTS


1. Sancta Maria
2. Sanctus Joseph
3. Petrus en Paulus
4. St Augustinus van Hippo
5. Anglo-saksische missie
6. St Franciscus van Assisi
7. St Vincentius van Paulo
8. Lourdes 1858
9. Theresia van Lisieux
10. Valentinus Paquay
11. Fatima 1917
12. Titus Brandsma


(door Henri Digné)Wie was Jezus? Hij sprak met gezag, en verkondigde een wonderbare leer. Blinden zagen, en kreupelen gingen weer lopen.
Hij liet zich als een lam naar de slachtbank leiden, zoals de profeet Isaias voorzegd had, want Zijn rijk was niet van deze wereld.
Na Zijn dood verscheen hij aan de apostelen. Ze herkenden Hem aan het breken van het brood.
Hij zou bij hen blijven tot aan het einde van de wereld, maar steeg voor hun ogen op ten hemel.
Wie kon Hij anders zijn, dan de Zoon van God, de tweede persoon der Drievuldigheid?


Er zijn veel meer heiligen dan die min of meer toevallig gecanoniseerd zijn. Immers, iedereen die in de hemel komt is heilig. Het is de bedoeling dat we er allemaal komen.
De gecanoniseerde heiligen hadden net zo veel problemen met hun fouten gedurende het leven als wij, misschien juist nog wel meer. Zij vertrouwden op God.
Hier is er nog een: Miguel Pro