(by Jacob Jordaens)


Our Saviour was born in Bethlehem, in a stable all forlorn. Angels brought the Happy News 'for all people' to a few shepherds. These men came to adore the child. You see three men and a woman, and Joseph and Mary and Jesus. Jesus is descendant from Abraham and David.


Onze Heiland werd geboren te Bethlehem, in een armzalige stal. Engelen brachten het Blijde Nieuws 'voor alle mensen' naar een paar schaapherders. Deze herders kwamen het kind aanbidden. U ziet drie mannen en een vrouw, en Joseph en Maria en Jezus. Jesus stamt af van Abraham en David.


Redemptor noster natus est in Bethlehem, in domui pauperi animalium. Angeli portaverunt Evangelium 'omni populo' ad pastores ovium. Ipsi venerunt et adoraverunt infantem. Videte viros tres et mulierem, et Josephum et Mariam et Jesum. Jesus descendit de Abraham et de David.