(by Duccio di Buoninsegna)


Jesus possessed godly and human nature. He suffered as a human being, when Judas and the Pharisees had betrayed Him. Here He gets the crown of thorns. He prayed: "Father, let this chalice go by. But Thy will be done".


Jezus had zowel de goddelijke als de menselijke natuur. Hij leed als mens, toen Judas en de FarizeeŽn hem verraden hadden. Hier krijgt Hij de doornenkroon. Hij bad: "Vader, laat deze kelk aan Mij voorbijgaan. Maar Uw wil geschiede."


Jesus et naturam divinam et naturam humanam habebat. Natura humana passus est, cum Judas et Pharisaei tradidissent eum Pilato. Hic recipit coronam paliuri. Oravit: "Pater, transfer calicem hunc a me, sed non quod ego volo, sed quod tu".