(by Laurent de la Hire)


God promised Abraham a numerous offspring. Nonetheless, the patriarch, who was still a heathen, thought that he should give back his only son Isaac to God. An angel stopped him.


Abraham had van God de belofte gekregen van een talrijk nageslacht. Toch dacht de nog heidense aartsvader dat hij zijn enige zoon Isańc aan God moest teruggeven. Een engel weerhield hem daarvan.


Deus promisit Abrahamo gentem numerosam. Sed patriarcha, quia erat gentilis, credidit Deum rogare ut reddet filium unigenitum Isaac. Angelus intervenit et interdixit.