(by Piero della Francesca)


After a wild life, saint Augustine was converted under the good influence of his mother, saint Monica. He became bishop of Hippo in North-Africa. He built on the doctrine of Plato and Plotinus: the things on earth are weak reflections of the godly ideas. He said that the soul is naturally christian, and: "restless is my heart, until it finds rest in You".


Na een wild leven kwam sint Augustinus tot inkeer door de goede invloed van zijn moeder, de heilige Monica. Hij werd bisschop van Hippo in Noord-Afrika. Hij bouwde voort op de leer van Plato en Plotinus: de aardse dingen zijn zwakke afspiegelingen van de goddelijke ideeŽn. Hij zei dat de ziel van nature christelijk is, en "onrustig is mijn hart, tot het rust vindt in U".


Sanctus Augustinus post vitam infrenatam conversus erat sub agitatione bona sanctae matris suae Monicae. Episcopus in Hippo factus est. Aedificavit super doctrinam Platonis Plotinique: res orbis terrae sunt reflectiones infirmae idearum divinarum. Dixit animam esse naturaliter christianam et "inquietum est cor meum, usque ad quiescit in Te".