In 1917, three children saw the Holy Virgin Mary in Fatima (Portugal). Mary showed them hell and asked them to pray and to do penance. She warned of war and communism and a danger in the Church. Lucia (in the middle of the picture) is still alive, Francesco and Jacinta have died in 1919 and 1920.


In 1917 zagen drie kinderen de Heilige Maagd Maria in Fatima (Portugal). Maria toonde hen de hel en vroeg hen te bidden en boete te doen. Ze waarschuwde voor oorlog en communisme en een gevaar in de Kerk. Lucia (midden op het plaatje) leeft nog, Francesco en Jacinta stierven in 1919 en 1920.


Anno 1917 pueri tres viderunt Sanctam Virginem Mariam in Fatima (Portugal). Maria monstravit eis infernum et rogavit orationem et poenitentiam. Monuit de bello et communismo et periculo in Ecclesia. Lucia, media in pictura, viva est; Francesco et Jacinta mortui sunt annis 1919 et 1920.