(by Artus I Quellinus; by a master from Utrecht)


Peter was an ardent fisherman, until Christ called to follow Him. Sometimes he hesitated, but eventually he became the first pope and one of the two pillars of the early Church.
The other one was Paul, a hellenist, who hunted the Christians until his sudden conversion. Then he became a voyager for Christ and a writer of enlightened epistles.


Petrus was een vurige visser, tot Christus riep om Hem te volgen. Soms twijfelde hij, maar uiteindelijk werd hij de eerste paus, en een der twee steunpilaren van de vroege Kerk.
De ander was Paulus, een Hellenist, die de christenen opjoeg, maar ineens bekeerd werd. Toen reisde hij voor Christus door de wereld en schreef vele verlichte brieven.


Petrus piscator ardens erat. Christus vocavit, et Petrus iit cum Eo. Cunctator erat, sed papa primus factus est, et altera pila Ecclesiae matutinae.
Altera pila erat Paulus Graecus. Ipse erat inimicus Christianorum, sed repente conversus est. Tum pro Christo per maria iter fecit, et scripsit multas epistulas luminatas.