(by a Mormon artist)


The prophet Isaiah clearly predicted the coming of Jesus: " ... Man of sorrow, visited with tribulations: for Whom we cover our face, Whom we despise and disdain. And yet, He bears our ills ... ".


De profeet Isaias heeft de komst van Jezus duidelijk voorspeld: " ... Man van smarten, met lijden bezocht: voor Wie wij ons het gelaat bedekken, Die wij versmaden en verachten. En toch, Hij draagt ˛nze kwalen ... ".


Propheta Isaias clare praedixit adventum Jesu: " ... Homo doloris, quem visitat passio: Cui faciem velamus, Quem refutamus et non dignamur. Tamen portat nostra mala ... ".