(by Albrecht Dürer)


Jesus died because we have crucified Him. He is King, but His kingdom is not an earthly one. He shall come again with glory to judge the living and the dead. He asked to forgive those who don't know what they do wrong.


Jezus is gestorven omdat wij Hem gekruisigd hebben. Hij is Koning, maar Zijn rijk is niet van deze wereld. Hij zal wederkomen in heerlijkheid om de levenden en de doden te oordelen. Hij vroeg vergiffenis voor hen die niet weten wat ze verkeerd doen.


Jesus mortuus est quia nos crucifiximus Eum. Rex est, sed regnum Suum non est de hoc mundo. Iterum venturus est cum gloria judicare vivos et mortuos. Rogavit remissionem peccatorum pro multis hominibus, quia non sapiunt quid mali faciunt.