(by Philippe de Champaigne)


Jesus gives Himself to us as Food for eternal life. In this part of a larger peinture you see in green shirt Johannes, apostle and evangelist.


Jezus geeft Zichzelf aan ons als Brood voor het eeuwige leven. In dit deel van een groter schilderij ziet u in een groen hemd Johannes, de apostel en evangelist.


Jesus dat nobis Se Ipsum, Panem pro vita aeterna. In hac parte picturae maioris videte Joannem apostolum et evangelistam in veste de colore folii.