(by Alma Tadema)


With God's help, Moses liberated the Israelites from slavery in Egypt, and led them through the desert to the promised land. On mountain Sinai, God gave him the ten commandments. But, since the commandments were not obeyed, the march lasted forty years. Here you see the finding of baby Moses.


Met Gods hulp bevrijdde Mozes de Israelieten uit de Egyptische slavernij, en leidde hen door de woestijn naar het beloofde land. Op de berg Sinaļ kreeg hij van God de tien geboden. Maar omdat de geboden niet onderhouden werden, duurde de tocht veertig jaar. Hier ziet u dat baby Moses net gevonden is.


Quia Deus tulit auxilium, Moses potuit liberare Israelitas ex servitute in Egyptia, et ducere eos per terras desertas ad terram promissam. Super monte Sinai decem mandata recepit. Sed Israelitae ipsis mandatis non oboedierunt, ideo iter durabat per quadraginta annos. Hic videte infantem Moses inventum.