MIJN EIGEN KLEINE KATHOLIEKE KATECHISMUS

door HFH Reuvers

nihil obstat (dwz: vermoedelijk is er geen kerkelijk bezwaar) ©


Klik op een pagina hieronder. Kom altijd terug door het nieuwe venster te sluiten.
Lees per dag één pagina.


INHOUD

pre Voorwoord


1) God de Vader

1.1 De schepping

1.1.1 De oerknal en de evolutie
1.1.2 Oorsprong en doel van de schepping
1.1.3 Intelligent ontwerp

1.2 De mens

1.2.1 Honden zijn net kleine kinderen
1.2.2 Mensen hebben een ziel
1.2.3 Mensen hebben een vrije wil

1.3 Engelen en duivels

1.3.1 Engelen en engelbewaarders
1.3.2 Duivels en verleiders
1.3.3 Geloof en bijgeloof

1.4 De zondeval

1.4.1 Lijden en kwaad in de wereld
1.4.2 Zonde en schuld
1.4.3 God lijkt onvindbaar

1.5 Alle mensen zoeken God

1.5.1 De natuurgodsdiensten
1.5.2 De oosterse godsdiensten
1.5.3 Bestaan er wel mensen zonder God?


2) God de Zoon

2.1 Het oude en nieuwe Israël

2.1.1 De uitverkiezing en het beloofde land
2.1.2 De wet en de profeten
2.1.3 De ballingschap en de terugkeer

2.2 De blijde boodschap

2.2.1 Tekenen en wonderen
2.2.2 Parabels en zaligsprekingen
2.2.3 Schriftgeleerden en huichelaars

2.3 Het kruis en de verrijzenis

2.3.1 Witte donderdag en goede vrijdag
2.3.2 Pasen: Jezus verrijst en vestigt zijn Kerk
2.3.3 Pinksteren: komst van de Heilige Geest

2.4 De jonge Kerk

2.4.1 De apostelen Petrus en Paulus
2.4.2 De kerkvaders
2.4.3 De gemeenschap der heiligen

2.5 De moeder van God

2.5.1 Maria in de bijbel
2.5.2 Feestdagen van Maria
2.5.3 Mariaverschijningen


3) God de Heilige Geest

3.1 De geboden van God en de Kerk

3.1.1 De eerste stenen tafel van Mozes
3.1.2 De tweede stenen tafel van Mozes
3.1.3 De vijf geboden van de Kerk

3.2 De Kerk in de geschiedenis

3.2.1 Vestiging van de Kerk in het Avondland
3.2.2 De strijd tegen de Islam
3.2.3 De reformatie en de contra-reformatie

3.3 De Kerk in de wereld van vandaag

3.3.1 De Verlichting en de Franse revolutie
3.3.2 Socialisme en emancipatie
3.3.3 Globalisering en terrorisme

3.4 De sacramenten

3.4.1 Wedergeboorte
3.4.2 Huwelijk en priesterschap
3.4.3 De heilige mis

3.5 Het leven na de dood

3.5.1 De hel: een zeldzaam slechte keuze
3.5.2 Het vagevuur: het gewone kuuroord
3.5.3 De hemel: eindelijk thuis!


lit Literatuur


Engels
Spaans


HOME