BLOEMPJES

van Sint Franciscus


Klik op een link naar een hoofdstukje. Kom altijd terug door het nieuwe venster te sluiten.


INHOUDSOPGAVE

cap 1 : In de naam van onze Heer Jezus Christus, de gekruisigde, en van zijn moeder, de Maagd Maria. Dit boek bevat bepaalde bloempjes, wonderen en voorbeelden van devotie van de glorievolle kleine arme van Christus, meester Sint Franciscus, en enkele van zijn heilige metgezellen. Om Christus te loven. Amen

cap 2 : Hoe meester Bernardus, de eerste metgezel van Sint Franciscus, tot inkeer kwam en boete deed

cap 3 : Hoe Sint Franciscus wilde praten met broeder Bernardus, maar zag dat deze geheel opging in God

cap 4 : Hoe een engel een vraag stelde aan broeder Elias, en toen deze hooghartig antwoordde, zich wendde tot broeder Bernard

cap 5 : Hoe broeder Bernard naar Bologna ging en daar een verblijfplaats stichtte

cap 6 : Hoe Sint Franciscus broeder Bernard zegende alvorens te sterven

cap 7 : Hoe Sint Franciscus de gehele vastentijd doorbracht op een eiland in het meer van Perusa met slechts een half broodje

cap 8 : Hoe Sint Franciscus aan broeder Leo onderwees waarin de volmaakte vreugde gelegen is


HOME