hemelvaart

hemelvaart


Dwalend over de wereld:

Nieuw-Zeeland 1   2   3 

Ierland 1   2   3

België 1


Vaak wijst een vrouw of kind ons de weg:

de kaboutermuts  ****  Finist de wakkere valk  ****  de oude vrouw en de vis

Elisabeth van Thüringen

Eileen Aroon


Okee, dat was dromerij.
Om echt naar de hemel te gaan helpt

Fatima 1   2   3   4

Lourdes

DE HEILIGE MIS: zie hier.


Het heelal met zijn triljoenen sterren en atomen roept onze bewondering op. Juist de grootste geleerden getuigen dat het heelal naar God verwijst en naar Zijn oneindige goedheid. Wij schepselen zijn zwakke afspiegelingen van de volmaakte eigenschappen van God. De menselijke geest is in staat het algemene te kennen en op te klimmen tot God, en is in principe onvergankelijk.
Alle mensen hebben een geweten, alle volkeren hebben een godsdienst. Ieder weet diep in zijn hart dat God het goede loont en het kwade straft. Hier op aarde gebeurt dat echter lang niet altijd. Elke mens streeft naar het volmaakte geluk, maar vindt het hier op aarde niet. Maar als God ons niet volmaakt gelukkig had willen maken, had Hij ons niet geschapen.
Uit het voorgaande blijkt al dat er een hemel is. Vele heiligen zijn na hun dood aan hun nabestaanden verschenen. Zij verhoren onze gebeden en verrichten wonderen voor ons heil. De bekendste verschijningen zijn die van Maria. De aanschouwing Gods verlamt blijkbaar niet onze menselijke vermogens, maar vervolmaakt ze.
Na het laatste oordeel zullen wij met onze verheerlijkte lichamen verenigd worden. De hele schepping zal verheerlijkt worden. Daar is geen kwaad en lijden meer aanwezig. De ziel is meester over het lichaam (impassibilitas, claritas, subtilitas, agilitas). Wij zullen onszelf en ons aardse leven geheel doorzien. Onze zintuigen zullen ons onuitsprekelijke vreugden bereiden. Vele heiligen doen trouwens al tijdens hun leven bovennatuurlijke waarnemingen en wonderen. Zo zag Gemma Galgani bijvoorbeeld haar engelbewaarder.
Ook ongedoopten kunnen door hun goede wil tot de ziel der Kerk behoren. Onze smarten en beproevingen helpen ons voor God te kiezen. God Zelf is mens geworden om ons te verlossen. Hij heeft onze zonden en ons lijden op Zijn schouders genomen. Zijn rijk is niet van deze wereld. Nodig zijn het geloof, de hoop en de liefde. Het gebed helpt ons om de geboden te onderhouden.


Ik ga het liefst naar een tridentijnse Mis, als er een binnen mijn bereik is. In de zomer kan ik uren fietsen, en Luik is met de trein bereikbaar. Maar in Maastricht zijn ook heel mooie oude kerken, al wordt er dan de nieuwe Mis opgedragen.
Men kan alles overdrijven. Er zijn veel mensen die hun naasten verketteren en voor altijd in de steek laten om ongestoord te kunnen bidden, in de ijdele hoop dat ze daardoor gemakkelijker in de hemel komen.
Ook met verstervingen moet je uitkijken. Het is belangrijk dat je goede gewoonten aanleert, maar om dat te bereiken en te handhaven is het raadzaam dat je jezelf ook beloont. Die beloningen moeten natuurlijk ook weer niet ontaarden in een slechte gewoonte.
Het geloof is er om de mensen hoop te geven, niet om ze bang te maken. Het leven is al moeilijk genoeg. Wel is er nog

HET LAATSTE OORDEEL: zie hier.

En er zijn natuurlijk de bloempjes van Sint Franciscus