fatima 4 Het is dan van belang dat wij goede gewoonten aankweken. Om ons daarbij te helpen heeft Maria gevraagd dat wij in vijf opeenvolgende maanden op de eerste zaterdag het rozenhoedje bidden, biechten, en de communie ontvangen ter ere van het onbevlekt hart van Maria. Wie dit volbrengt mag in zijn stervensuur op haar bijzondere bijstand rekenen.

Jacinta en Francesco (rechts en midden op de foto) stierven binnen enkele jaren na de verschijningen in een geur van heiligheid. Zij brachten tot het laatste welgemoed offertjes tot intentie van de arme zondaars. Lucia leeft nog als kloosterzuster in een klooster te Portugal. Zij heeft pas onlangs het derde geheim van Fatima aan de wereld meegedeeld.