VIER MOMENTEN IN DE MIS --- MOMENT EEN
Dit is het begin van de Mis: gebeden aan de voet van het altaar.
Kyrie Eleison. Heer ontferm u over ons.


... naar God, Die mijn jeugd verblijdt ...
... ad Deum qui laetificat juventutem meam ...


Hier ziet u Mozes als baby, toen hij gevonden werd door de dochter van de pharao.
Hij zal Israel verlossen uit de slavernij, en zo een voorbode zijn van Christus.

klik hier voor de volgende bladzijde.