fatima 3 Hoewel Maria hen te verstaan had gegeven dat zij zelf gered zouden worden, waren de kinderen zeer geschokt door het visioen van de hel. Zij begonnen dan dadelijk aan een heldhaftig leven van boete, gebed en offers ten behoeve van de arme zondaars.

Wij ouderen bezitten niet meer de onschuld van kinderen, maar zijn veelal gevangen in een web van zonde en schuld.
Maar als wij ons in kinderlijk vertrouwen tot Maria wenden, kunnen wij ons stapje voor stapje, met vallen en opstaan, verbeteren, en zal zij ons uiteindelijk naar Jezus leiden.

vervolg