Robert Burns 1759-1796 (Schotse dichter)Mijn liefste Mary


Kom, haal een halve liter wijn,
en breng het in een zilveren flessie;
dan drink ik nu, voordat ik ga,
een heildronk aan mijn liefste lassie.
De sloep deint bij de pier van Leith;
de wind blaast luide van de Ferry;
het schip wacht bij de Berwick-law,
en ik moet weg, mijn liefste Mary.

Trompetsignaal en vlagvertoon,
de speren worden opgesteld.
Het krijgsrumoer hoort men van ver,
een boordkanon dat schepen velt.
Wat maakt dat ik nog talmen wil
is niet de deining of de herrie,
of oorlogsbloed, of blinkend staal,
maar u te missen, liefste Mary!


De oevers van de river Doon

O, bloemen langs de river Doon,
waarom verwelkt uw schoonheid niet?
O, vogels, zingend in het groen,
te vrij en vrolijk klinkt uw lied!

Gij tjilpt maar verder, ben ik bang,
scheert langs de doornen heen en weer,
maar mijn verdriet duurt al te lang,
want nooit zie ik mijn liefste weer.

Vaak zwierf ik langs de waterkant,
en elke mees bezong zijn lief.
Een veldboeketje in mijn hand,
bezong ook ik mijn hartendief.

Vol vreugd heb ik een roos geplukt,
die bloeide langs de oeverwei.
Mijn liefste heeft haar weggerukt
en liet, helaas, de doorn bij mij.


(Vertaling: H.F.H.Reuvers)My Bonie Mary


Go, fetch to me a pint o' wine,
And fill it in a silver tassie;
That I may drink before I go,
A service to my bonie lassie.
The boat rocks at the pier o' Leith;
Fu' loud the wind blaws frae the Ferry;
The ship rides by the Berwick-law,
And I maun leave my bonie Mary.

The trumpets sound, the banners fly,
The glittering spears are ranked ready:
The shouts o' war are heard afar,
The battle closes deep and bloody;
It's not the roar o' sea or shore,
Wad mak me langer wish to tarry!
Nor shouts o' war that's heard afar-
It's leaving thee, my bonie Mary!


The banks o' Doon

Ye banks and braes o' bonnie Doon
How can ye bloom sae fresh and fair?
How can ye chant ye little birds
And i sae weary full o' care?

Ye'll break my heart ye warbling birds
That wanton through the flowery thorn
Ye 'mind me o' departed joys
Departed never to return

Oft hae i roved by bonnie Doon
To see the rose and woodbine twine
And ilka bird sang o' its love
And fondly sae did i o' mine

Wi' lightsome heart i pulled a rose
Full sweet upon its thorny tree
And my false lover stole my rose
But ah, she left the thorn wi' me


(Original: Robert Burns)