Joannes Tideman 1807-1891 (preacher and poet)Erotica III

Can't you understand, my darling,
What, inside, I'm going through?
Can't you feel, my dearest sweetheart,
What my heart feels just for you?

Though I try to read your glances,
The emotions of your heart,
I see only quiet friendship
You stay far from me apart.

So you don't trust your secrets
To an other than just you,
And are master of your feelings,
Which are cool, and decent too?

Will your cold eyes never tell me
That your heart is beating fast?
Will I ever see you blushing
Because you give way at last?

But why am I asking questions
Full of sadness and the lot?
These are easy questions, sweetheart,
Because you ... you love me NOT.


(Translation: H.F.H.Reuvers)


Erotica III

Zoudt gij werklijk dan niet raden
Wat er in mijn binnenst woelt?
Zijn 't raadslen, teerbeminde,
Wat mijn hart voor u gevoelt?

Want geen blik doet mij bemerken
Dat uw hart mijn hart verstond,
En er spreekt slechts koude vriendschap
Uit uw blikken en uw mond.

Hebt gij dus uw zieleleven
Aan u zelve alleen vertrouwd,
En beheerst gij heel uw aanzijn
Altijd even schoon en koud?

Zal geen oogwenk mij verraden
Of uw hart soms sneller slaat?
Zal het mij dan nooit gebeuren
Dat één blos 't geheim verraadt?

Maar wat dwalen mijn gedachten,
En waartoe dit treurig lied?
't Spreekt vanzelf, teerbeminde,
Immers, gij bemint mij ... NIET.


(Origineel: Joannes Tideman)