Thom Gunn 1929-2004 (Engelse dichter)


Dit gedicht trof ik aan in een bloemlezing van Engelse literatuur.


De Verkrachting van Helena

Zij werd als laatste echt verkracht:
Aan afgedwongen echtverkeer
Ontkwam zij met een droom van macht,
Wat haar een andere wond toebracht
Dan Danae, Leda en zo meer.

Paris was nauwelijks een man.
Dat Afrodiet hem deed begeren
Daar geloofde men niet alles van.
Wel kon men hem voor het schaken van
Tante Heleen interesseren.

Als men een man gaat toevertrouwen
Interpretatie van een feit . . .
Het smoren van Sabijnse vrouwen
Die weigeren Rome op te bouwen
Vindt een Trojaan brutaliteit.

Helena zelf kon niet door het vlees
Zijn vlees versmaden, want het net
Van pijn en dood bedierf het feest.
Zij was afwezig in de geest.
Men had een veldslag opgezet.


(Vertaling: H.F.H.Reuvers)


Helen's Rape

Hers was the last authentic rape:
From forced content of common breeder
Bringing the violent dreamed escape,
Which came to her in different shape
Than to Europa, Danae, Leda:

Paris. He was a man. And yet
That Aphrodite brought this want
Found too implausible to admit:
And so against this story set
The story of a stolen aunt.

Trust man to prevaricate and disguise
A real event when it takes place:
And Romans stifling Sabine cries
To multiply and vulgarize
What even Trojans did with grace.

Helena herself could not through flesh
Abandon flesh; she felt surround
Her absent body, never fresh,
The mortal context, and the mesh
Of the continual battle's sound.


(Original: Thom Gunn)