Edward Thomas 1878-1917 (Britse dichter)


Dit gedicht moesten we vertalen bij Weerklank.


Adlestrop

Ja, ik denk wel eens aan Adlestrop,
de naam, want op een zomerdag
van hitte bleef de trein daar stilstaan:
een stop die niemand had verwacht.

De stoom floot, iemand kuchte zacht.
Niemand zag ik uit het raam
op het leeg perron. Wat ik zag
was Adlestrop, enkel de naam.

En wilgen, wilgenkruid en gras
en weidebloempjes, bergjes hooi:
net als de wolkjes in de lucht,
elk eenzaam in zijn zomertooi.

Ik hoorde hoe een merel zong,
vlakbij, en rond hem, verder weg,
van overal in Engeland
de vogeltjes in haag en heg.


(Vertaling: H.F.H.Reuvers)Adlestrop

Yes. I remember Adlestrop,
The name, because one afternoon
Of heat the express-train drew up there
Unwontedly. It was late June.

The steam hissed. Someone cleared his throat.
No one left and no one came
On the bare platform. What I saw
Was Adlestrop, only the name

And willows, willow-herb, and grass,
And meadowsweet, and haycocks dry,
No whit less still and lonely fair
Than the high cloudlets in the sky.

And for that minute a blackbird sang
Close by, and round him, mistier,
Farther and farther, all the birds
Of Oxfordshire and Gloucestershire.


(Original: Edward Thomas)