(by U.Oppi)


Saint Francis was the son of a rich merchant of cloth. He gave his heritage to the poor, to follow Christ in poverty. He established the order of the Franciscan friars. He preached to the birds too. In the picture, he appears to his follower saint Anthony.


Sint Franciscus was de zoon van een rijke lakenkoopman. Hij gaf zijn erfdeel aan de armen om Christus te volgen in armoede. Hij stichtte de orde der minderbroeders. Hij preekte ook voor de vogels. Op het plaatje verschijnt hij aan zijn volgeling sint Antonius.


Sanctus Franciscus erat filius dives mercatoris vestes vendentis. Hereditatem suum dedit pauperibus ut similis Christi esset in paupertate. Ordinem fratrum minorum fundavit. Sermonem cum animalibus pennigeris quoque habuit. In pictura apparet ad discipulum sanctum Antonium.