Ray Charles Robinson (Amerikaanse zanger, 1930-2004)
Ongeluk

Ongeluk maakt heel mijn leven stuk.
Elke droom ontaardt in ongeluk.
Elke dag ben ik in diepe rouw.
Ongeluk, en nu verlies ik jou.

Ongeluk brengt mij immense druk.
Elke klap maakt dat ik dieper buk.
Zonder jou zit ik weer in de kou.
Ongeluk, en nu verlies ik jou.


Tranentijd

Oh, 't is tranentijd alweer, want jij verlaat mij.
Want ik zie die ver-van-hier-blik in jouw oog.
En ik voel aan de manier dat jij mij vasthoudt:
het is tranentijd zodra je mij verlaat.

Wel, men zegt dat hartstocht groeit als we apart zijn,
en dat tranen nodig zijn voor nieuwe groei,
maar mijn liefde kan niet dieper in mijn hart zijn
als ik honderd jaren leef in volle bloei.

Wel, jij zegt jij vond een minnaar die je meer mint.
Dat gebeurt nu elke keer zo als vandaag.
En zo zeker als de zon het zenit weervindt:
het is tranentijd zodra je mij verlaat.


(Vertaling: H.F.H.Reuvers)


Born to lose

Born to lose, I've lived my life in vain.
Every dream has only brought me pain.
All my life I've always been so blue.
Born to lose and now I'm losing you.

Born to lose, it seems so hard to bear
when I awake, and find that you're not there.
You've grown tired, and now you say we're through.
Born to lose, and now I'm losing you.


Cryin' time

Oh, it's cryin' time again, you're gonna leave me.
I can see that far away look in your eyes.
I can tell by the way you hold me darlin',
that it won't be long before it's cryin' time.

Now they say that absence makes the heart grow fonder,
and that tears are only rain to make love grow.
Well, my love for you could never grow no stronger
if I live to be a hundred years old.

Now you say you've found someone that you love better.
That's the way it's happened every time before.
And as sure as the sun comes up tomorrow,
cryin' time will start when you walk out the door.


(Original: Ray Charles Robinson)