CURSUS PROJECTIEVE MEETKUNDE


§ 21:


O81
Vind een 2 bij 2 matrix waarvan de determinant 0 moet zijn.
Er komt x' y' = z' (ρ z' - τ x').


O82
Door substitutie van de coördinaten van de vijf punten in de vergelijking krijgt men vijf lineaire vergelijkingen in zes onbekenden ai j. Dit levert in het algemeen een 1-dimensionale oplossingsruimte, dus dan zijn de coëfficiënten ai j op een scalaire factor na eenduidig bepaald.
(Deze vijf lineaire vergelijkingen zijn juist dan lineair onafhankelijk als de vijf punten vrijgelegen zijn.)


HOME