CURSUS PROJECTIEVE MEETKUNDE


Hoofdstuk 4: PROJECTIEVE EIGENSCHAPPEN VAN KEGELSNEDEN


§ 20: Classificatie van kwadrieken


Een kwadriek is de meetkundige plaats in ℜ3 van de punten die voldoen aan een vergelijking van de vorm
a1 1x12 + a2 2x22 + a3 3x32 + 2 a1 2x1x2 + 2 a1 3x1x3 + 2 a2 3x2x3 = 0 (voor gegeven reële getallen ai j).
Zo'n kwadriek bestaat dus uit rechten door O, en heet daarom kegel met top O. In deze paragraaf zullen we zien dat de kwadriek het vlak x3 = 1 snijdt volgens een parabool, hyperbool of ellips.
Projectief gezien is elke rechte door O een punt, en de kwadriek een kegelsnede (parabolen, ellipsen en hyperbolen zijn (met hun ontaarde versies) precies de mogelijke snijfiguren van een rechte cirkelkegel met een plat vlak).
De inhomogene vergelijking is a1 1x12 + a2 2x22 + a3 3 + 2 a1 2x1x2 + 2 a1 3x1 + 2 a2 3x2 = 0, ofwel (in matrixnotatie)

Korte notatie van deze matrixvergelijking: xt A x + 2 at x + a3 3 = 0.
De symmetrische matrix A heeft twee (eventueel samenvallend) reële eigenwaarden λ1 en λ2, en er is in ℜ2 een orthonormale basis bestaande uit eigenvectoren van deze matrix: zeg r1, r2, waarbij Ar1 = λ1r1, Ar2 = λ2r2.
Ga over op coördinaten ten opzichte van deze nieuwe basis middels x = y1r1 + y2r2, of, anders genoteerd, x = Ry waarbij r1 in de eerste kolom van R staat en r2 in de tweede. De matrix R is dan orthogonaal, dat wil zeggen Rt = R-1. Ga nu na dat RtAR de diagonaalmatrix is met de eigenwaarden λ1 en λ2 op de diagonaal.
In de nieuwe coördinaten wordt de matrixvergelijking dus ytRt A Ry + 2 at Ry + a3 3 = 0, ofwel

kort λ1y12 + λ2y22 + 2 b1y1 + 2 b2y2 + c = 0.
Als λ1λ2 = 0 staat er de vergelijking van een parabool.
Anders, als λ1λ2 positief is staat er de vergelijking van een ellips, en als λ1λ2 negatief is die van een hyperbool.

O79 Voer dit eens uit met x12 + 2 x1 x2 + x22 + 3 x1 + 1 = 0, en met 2 x12 + 2√2 x1 x2 + 3 x22 + x2 = 0.


We gaan nu de vergelijking opstellen van de raaklijn in een punt van de kegelsnede.
Zij xtAx = 0 de vergelijking (in homogene coördinaten) van een kegelsnede, en zij λp een punt van de kegelsnede, zodat ptAp = 0.
Laat λp + μq een willekeurige lijn door λp voorstellen.
Snijden met xtAx = 0 geeft λ2 ptAp + λμ(ptAq + qtAp) + μ2 qtAq = 0, dus ook μ(2λ ptAq + μ qtAq) = 0.
Nu is μ = 0 dan en slechts dan een dubbele oplossing van deze vergelijking (en dus λp dubbel snijpunt van de lijn met de kegelsnede) als ptAq = 0.
Is x = λp + μq, dan ptAq = 0 ↔ ptAx = 0, dus ptAx = 0 is de vergelijking van de raaklijn in λp aan de kegelsnede xtAx = 0.
Men vindt de vergelijking van de raaklijn in een punt van de kegelsnede dus met de methode van 'eerlijk delen'.

O80 Welke is de vergelijking van de raaklijn in λ(0,-1,1) aan de kegelsnede x12 + 2 x2 x3 + x22 + 3 x1 x3 + x32 = 0?


uitwerkingen


HOME