Huub Oosterhuis 1933-2023 Dutch poet and theologianGod knows if we will get that righteous world

God knows if we will get that righteous world
where death doesn't prevail.

We think after death there's a much larger space
where we end up.
Where we can do things we never could,
and harvest things we didn't sow -
hear words we thought didn't exist,
but they did exist.
Or will we burn in flames?
Or will we be a flame in the sun?

God knows if we will get that righteous world
where death doesn't prevail.

Perhaps on this our invaluable earth:
centuries of beauty,
wide landscapes under an open sky.
Blue rivers of light, far away.
Rocks, forests of oaks, valleys,
cities in green.
And silence greater than language.
And love as strong as death.

God knows that we will get some righteous world
where death doesn't prevail.


(Translation: HFH Reuvers)God weet komt het goed

God weet komt het goed, een rechtvaardige wereld
waar niet de dood heerst.

Je denkt na de dood een veel grotere ruimte
waar je terechtkomt.
Waar we kunnen wat we nooit konden
oogsten wat we niet hebben gezaaid -
woorden die niet bestonden, dachten we,
maar ze bestonden.
Of gaan we in vlammen op?
Of word je een vlam in de zon?

God weet komt het goed, een rechtvaardige wereld
waar niet de dood heerst.

Misschien nog op deze onschatbare aarde
eeuwen van schoonheid,
onder open hemel wijd landschap
lichtrivieren verte in blauw
rotsen eikenwouden valleien
steden in tuinen.
En stilte groter dan taal.
En liefde sterk als de dood.

God weet het komt goed, een rechtvaardige wereld
waar niet de dood heerst.


(Origineel: Huub Oosterhuis)