Maria in de buurt van de Witmakersstraat langs de bidweg