de Napoleontische tijd

In 1795 kwamen de Franse revolutionaire legers langs de Maas binnen Maastricht. Maastricht werd ingelijfd bij Frankrijk en hoofdstad van het Departement der Nedermaas. Er brak een chaotische tijd aan. De Maastrichtenaar had lak aan de vrijheidsboom, de republikeinse kalender en de godin van de rede, maar leed onder de economische chaos en de sluiting van de kerken. Sommige priesters weigerden de eed van haat aan het koningschap en werden vervolgd.
Toen Napoleon de macht greep, braken ook in Maastricht rustigere tijden aan. Het catholicisme kreeg een groot deel van zijn rechten terug. De gilden en de feodale instellingen werden afgeschaft, en er kwamen moderne instellingen voor in de plaats. In 1803 bezocht Napoleon Maastricht en toonde vooral belangstelling voor de vestingwerken.
Sommige Maastrichtenaren werden rijk door het opkopen van voormalige kerkelijke goederen. Dat Napoleon in 1814 werd verdreven werd echter slechts door weinigen betreurd. Ze hadden te veel belastingen en dienstplichtigen moeten opbrengen. Op het plaatje ziet u een brief van een eenzame Maastrichtse soldaat aan zijn oom en tante.

nog een plaatje