achttiende eeuw

In de eeuw van de Verlichting richtten de vrijmetselaars ook in Maastricht hun loges op. De Groote SociŰteit dateert van 1760. De vondst van de Mosasaurus en de ontdekking van het lichtgas door de Maastrichtenaar Minckelers wekten de belangstelling van de 'ontwikkelde' burgerij. Hun belangstelling voor de Kerk werd navenant minder. De kloosters der Antonieten en Jezu´eten werden gesloten, en de Jezu´etenkerk werd stadsschouwburg. Aan de Grote Looiersstraat werd een huis voor de armen ingericht.
Op militair gebied gebeurde er ook veel. Ten noorden van de stad legde Dumoulin de Bossche Fronten aan, een zeer uitgebreid netwerk van kazematten. In de Oostenrijkse successie-oorlog vond een gigantische veldslag plaats bij Lafelt westelijk van Wolder. Deze slag werd gewonnen door de troepen van Lodewijk de Vijftiende, die aansluitend Maastricht innamen. Maar ook nu werd de stad na vredesbesprekingen teruggegeven aan Nederland.
De maatschappij richtte zich naar de Franse cultuur, zoals nu naar de Amerikaanse. De deftige burgerij sprak Frans, poederde zich, en droeg pruiken die thuis op spijkers aan de muur werden gehangen. Toneel en kamermuziek waren 'in', maar daarover later meer.

nog een plaatje