de zestiende eeuw

De rechten van de hertog van Brabant waren overgegaan op de koning van Spanje. In 1520 kwam Karel de Vijfde op bezoek, in 1550 Philips de Tweede. Op het Vrijthof werd het 'Spaanse gouvernement' gebouwd. Er kwam een Spaans garnizoen in de stad. Tot 1966 blijft Maastricht garnizoensstad.
Inmiddels had de Reformatie plaatsgevonden, en als reactie daarop de Contra-Reformatie. Het concilie van Trente was het hoogtepunt van de Contra-Reformatie. De koningen van Spanje gingen voorop in de strijd tegen het protestantisme.
Men trad streng op tegen heksen, en tegen wederdopers, die op het Vrijthof verbrand werden. De Calvinisten veroorzaakten ook veel moeilijkheden en werden de stad uitgezet.
Maar de Maastrichtenaren waren niet altijd gelukkig met het Spaanse bewind. Toen men de lastige Spaanse soldaten wilde vervangen door Duitse, reageerden de Spanjaarden met de 'Spaanse furie' (1577, zie de prent). Daarna kwam Maastricht voor twee jaar in handen van de opstandige Staten-Generaal, totdat de Spanjaarden de stad in 1579 heroverden. Het katholicisme werd versterkt door de komst van Jezu´eten, Capucijnen en Bonnefanten. Daardoor is Maastricht definitief katholiek gebleven.

nog een plaatje