de middeleeuwen

Sinds de dagen van Sint Lambertus en Sint Hubertus was de Onzelievevrouwenkerk verbonden met de bisschop van Luik; zo gaf die bijvoorbeeld omstreeks 900 de sint-Maartenskerk in Wijck op de oost-oever van de Maas aan het kapittel van Onzelievevrouw.
Maar de kerk van Sint Servaas, die vele pelgrims trok, was verbonden met de Keizer van het Heilige Roomse Rijk der Duitse Natie (de opvolger van Karel de Grote in het oostelijk deel van zijn Rijk). De keizer, en later diens leenman de hertog van Brabant, gaven rijke donaties aan de sint-Servaaskerk. Het Bergportaal (zie de foto) werd gebouwd in de jaren 1225-1250.
De kapittels van 'Slevrouwe' en Servaas waren dus eeuwige rivalen in Maastricht.
In 1147 kwam Bernardus van Clairvaux naar Maastricht om er de kruistochten te preken.
Er was een vrouwenoverschot in de middeleeuwen, maar de handel was mannenwerk. Maastrichtse handelaren zeilden naar Rusland en Schoenen (in Zweden) om laken te verkopen. De sint-Matthijskerk werd bekostigd uit de boetepot van het lakengilde.

nog een plaatje