oorlog en bevrijding

In de vroege ochtend van 10 mei 1940 viel het Duitse leger Maastricht onverhoeds aan. Men kon nog net op tijd de twee Maasbruggen opblazen. Maar de overmacht was veel te groot.
Reeds de volgende dag vonden 13 burgers de dood bij Britse luchtaanvallen. In november 1941 werden er 25 gedood in Blauwdorp, en in augustus 1944 nog eens 92 in een andere wijk, Quartier Amélie. Gedurende vier jaren en vier maanden schuilden de Maastrichtenaren vaak in kelders en kazematten.
Tijdens de oorlog sneuvelden in totaal 32 Maastrichtenaren in het verzet. Er werden 80 geallieerde piloten naar veilige plekken vervoerd. Helaas waren er in Maastricht ook 8 verraders actief, onder wie een vrouw. Zij werkten samen met de gevreesde Gestapo-leider Nitsch. Deze pakte in totaal 300 Nederlanders op.
Op 10 september 1944 nam de Old-Hickory-divisie het fort Eben Emael bij Kanne zonder slag of stoot. Op 13 en 14 september bevrijdden zij Maastricht. De Duitsers waren al in wanorde op de vlucht geslagen.
In het Veldeke-college werd het hoofdkwartier van het Amerikaanse Negende Leger gevestigd. Op de foto ziet u de 'grote jongens' aldaar op bezoek: van links naar rechts de generaals Bradley, Tedder, Eisenhower, Montgomery en Simpson.

nog een plaatje