vroege middeleeuwen

Sint Servaas was de eerste van vijfentwintig heilige bisschoppen van Maastricht. De in Maastricht geboren bisschop Sint Lambertus (zie het plaatje) waarschuwde 'hofmeier' Pepijn van Herstal trouw te zijn aan zijn vrouw, en werd bijgevolg in 708 of 709 vermoord. De laatste bisschop was Sint Hubertus, die de bisschopszetel verplaatste naar Luik (dat toen nog erg klein was).
Op het graf van Sint Servaas werd een 'templum magnum' gebouwd die later zou uitgroeien tot de huidige Sint-Servaaskerk. Het graf zou vele pelgrims aantrekken. Op de plek van de Romeinse tempel die aan de godin Diana was toegewijd, werd een kerk gebouwd die zou uitgroeien tot de huidige Onzelievevrouwekerk.
Karel de Grote (Carolus Magnus, keizer van de Franken) had een palts (eenvoudig paleis) in Maastricht. Na de dood van Karel de Grote werd Maastricht geplunderd door de Vikingen. De stad werd echter niet geheel en al verwoest, maar bleef bestaan en werd een twistappel voor de koningen en heersers.

nog een plaatje