de industrie

De industriële revolutie vond eerst in Engeland plaats, en vervolgens in wat nu België is. Tijdens de jaren 1830-1839 waarin België zich afscheidde van Nederland, vestigde Pierre Regout binnen de muren van Maastricht zijn aardewerkfabriek, de Sphinx. Hij werd zo rijk dat hij voor elk van zijn tien kinderen een kasteel kon laten bouwen. Koning Willem I logeerde wel bij hem op Vaeshartelt. Daar vond ook het grote feest plaats, waarop zijn werknemers hem kwamen bedanken. De zoon die de fabrieken overnam werd later beticht van uitbuiting.
Er kwam een concurrerende aardewerkfabriek, de Société Céramique. Maastricht werd de eerste industrie-stad van ons land: in de 'lommelenfabriek' werd papier gemaakt, de sint-Pietersberg werd uitgemergeld voor cementwinning (ENCI), er werd ook glas en kristal vervaardigd, sigaren, rubber, noem maar op.
Wat de afscheiding van België betreft: Maastricht bleef voor Nedeland behouden dankzij het kordate optreden van generaal Dibbets wiens garnizoen in Maastricht gelegerd was. Er waren toen en ook later veel Maastrichtenaren die liever Belg waren geworden. 'Hollander' is lange tijd een scheldwoord geweest.

nog een plaatje