de handel

Voordat de Romeinen kwamen was er al handel in de buurt van de Maas-overgang die later Maastricht zou worden: zo werd er gehandeld in vuursteen uit de mijnen nabij het huidige Rijckholt. In de Romeinse tijd ontstond de handelsnederzetting 'Vicus', het huidige Wijck.
Maastricht was al in de Romeinse tijd een knooppunt van verkeerswegen. Het heeft in de loop der eeuwen veel tol geheven. Vanaf 550 was er een Frankische muntslagerij. De 'Scoense Verderen' (Schonenvaarders), waarover we het al gehad hebben, vervoerden Maastrichts laken en leer, glas en aardewerk uit het Rijnland, en grondstoffen uit de Ardennen. Vanuit verre landen kwam er wijn, rozijnen, peper, etc. En de stad had bouwmaterialen nodig: mergel uit Kanne, steen uit de Ardennen.
Maastricht was lokale markt voor groente en vee en nog veel meer, maar vanaf ongeveer 1500 bijvoorbeeld ook stapelmarkt voor wol. Er waren drie grote internationale jaarmarkten: op Sint Servaas (13 mei), Sint Remaclus (3 september) en Sint Remigius (1 oktober). Dan was er ook vrijmarkt, en mochten bannelingen ongehinderd in de stad verblijven.
Koning Willem I was handelskoning: in 1827 werd de Zuid-Willemsvaart opengesteld, met in Maastricht als eindhaven het Bassin. In 1850 kwam het kanaal naar Luik.

nog een plaatje