Romeinse tijd

"Maastricht" komt van "Mosae Trajectum" (brug over de Maas). De Romeinen bouwden een brug ongeveer 200 meter ten zuiden van de mooie stenen brug-met-bogen die nu bekend staat als 'de oude brug' of 'de Sint-Servaasbrug'. De Romeinse brug is verdwenen, maar onder de waterspiegel zijn er veel overblijfselen.
De 'Onzelievevrouwenkerk' staat nu (sinds duizend jaar) op de west-oever van de Maas tussen deze twee bruggen. De kerk staat daar waar de Romeinen een castrum (versterkt legerkamp), een templum (tempel) en thermae (verwarmde baden) bouwden. Deze Romeinse werken zijn verdwenen, maar onder de grond zijn er vele overblijfselen.
De Romeinen legden een weg voor het leger aan die over de Romeinse brug liep, door het centrum van het moderne Maastricht, en de stad verliet via wat nu de 'Brusselsestraat' is.
Toen de Romeinen weggingen, was Maastricht groot genoeg om te blijven bestaan. Het werd de zetel van een bisschop, Sint Servaas die van Tongeren kwam.

nog een plaatje