PIET RIJSTEPAP ALS KERSTMAN (voor grote kinderen)


Coca Cola had een reclame-campagne bedacht: drie bommenwerpers zouden met precisie-geschut bij drie belangrijke persoonlijkheden vanuit de lucht een kadootje thuis op tafel deponeren, terwijl de beeltenis van de kerstman ter plaatse tegen een rookgordijn in de lucht werd geprojecteerd. Intensieve televisie-campagnes zouden de drie evenementen enkele minuten van te voren aankondigen.
Piet Rijstepap werd aangezocht als kerstman op te treden. Daar keek Piet natuurlijk wel van op, maar hij bleef er verder heel koel onder. Hij stelde als voorwaarde dat hij de drie persoonlijkheden en kadootjes zelf mocht selecteren. Coca Cola was blij dat Piet ook deze taak van hen zou overnemen.


Op kerstavond stegen de drie bommenwerpers tegelijk op, met elk aan boord het kadootje, het materiaal om rook te ontwikkelen, het precisie-geschut en de video-apparatuur. En in drie verschillende landen werden de commerciŽle uitzendingen onderbroken voor de reclame van Coca Cola, waarin de blijde gebeurtenissen onomwonden werden aangekondigd. Alleen de namen van de drie begunstigde persoonlijkheden werden enigszins versluierd aangeduid.
Het eerste kado was voor Piets pastoor in Maastricht. Hij zat net te bidden in de kapel, toen er naast hem een cilindervormig kerstpakket op de grond plofte. Met trillende vingers maakte hij het pakje open, en hij zette grote ogen op toen hij de inhoud zag: een poster van een heel mooi meisje in tweedelig badpak! Met gefronste wenkbrauwen bekeek hij het fotomodel, terwijl zijn oren gaandeweg rood werden. Daarna begaf hij zich met de poster naar zijn kantoor, en draaide hem door de papierversnipperaar.


Het tweede kado was voor Saddam Hoessein. Hij was net met zijn militaire staf aan het vergaderen, toen het kerstpakket op tafel viel. De aanzittenden weken verschrikt achteruit, maar Saddam wist wat er aan de hand was: die stunt van Cola. Hij gebaarde dat men het pakje moest onderzoeken met het detectie-apparaat, en maakte het daarna zelf open. Er kwam opeens een akelig luchtje uit het pakket, als van rotte eieren. Het pakje werd meteen verbrand, maar dat maakte het alleen maar erger. De hele verdere dag hebben die lui een uur in de wind gestonken, maar niemand durfde er wat van te zeggen.
Het derde kado was voor de Chinese regering. Het parlement was in zitting bijeen toen er opeens tientallen parachutes door de grote openstaande ramen naar binnen waaiden. Aan elke parachute hing een prachtige baby van het vrouwelijk geslacht. Toen de regeerders van de eerste verbazing bekomen waren, kregen ze allemaal een brok in de keel. Sommigen begonnen te huilen, en al gauw was iedereen de babies aan het knuffelen. Velen verschoonden een baby met de meegeleverde luiers.


De beeltenis van Piet als kerstman was op alle drie de plaatsen tegen een rookgordijn in de lucht geprojecteerd. Er was geen geluid, maar de mensen vonden overal pamfletten met reclame van Coca Cola.
In Maastricht hebben de mensen nooit vernomen wat de pastoor gekregen had. Er werd verteld dat het een hemelse boodschap moet zijn geweest. In Irak wist iedereen binnen de kortste keren wat er in Saddams pakje gezeten had. Maar in de krant stond dat de geur die Saddam had uitgestraald door de moeder van alle parfums veroorzaakt was. En in China werd aan het verzamelde volk meegedeeld dat nieuwgeboren meisjes voortaan met evenveel zorg en blijdschap moesten worden verwelkomd als de jongetjes. En anders zou de boosdoener een openbare uitbrander krijgen.