Ronald Knox 1888-1957 (Engelse dichter)


Dit gedicht trof ik aan in een bloemlezing van Engelse literatuur.


Anoniem


Er was eens een man die zei "God
vindt vast: er is niemand zo bot
dat ie denkt dat de Maan
geheel blijft bestaan,
ook al zijn alle kijkers kapot."

Antwoord:
"Meneer: Uw verbazing is zot;
Ik Zelf ben nooit niet kapot.
Daarom zal de Maan
gewoon nog bestaan,
bekeken door, Hoogachtend, God."


(Vertaling: H.F.H.Reuvers)


Anonymous


There was a young man who said "God
Must find it exceedingly odd
To think that the tree
Should continue to be
When there's no one about in the quad."

Reply:
"Dear Sir: Your astonishment's odd;
I am always about in the quad.
And that's why the tree
Will continue to be
Since observed by, Yours faithfully, God."


(Original: Ronald Knox)