GOETHE 1749-1832 (Duits dichter en filosoof)


Het eerste gedicht hieronder dook op in verband met Anda Kerkhoven, die bij Marians ouders woonde tijdens de tweede wereldoorlog, en vermoord werd door nazi-verwante lafaards wegens haar goede daden.
Het wil geen aanmoediging zijn voor Palestijnse zelfmoordenaars en dergelijke. Die blijven in de duisternis met hun slechte daden.


Zalig verlangen


Zegt het enkel aan de wijzen,
wat de menigte veracht:
dat de mens die ik wil prijzen
blij de vlammendood verwacht.

O, die koele nacht der liefde
gaf jou eens het levenslicht
dat de boodschap overbriefde
uit de dood aan jou gericht.

En jou houdt niet meer gevangen
wat de duisternis bewaart,
maar er is een nieuw verlangen
dat jou aan de hemel paart.

En je vliegt op naar het verre,
door de vuurglans overmand,
en in heimwee naar de sterren
word jij, vlindertje, verbrand.

Want zolang men niet beleeft
het worden door de dood,
blijft men wie zichzelf niet geeft:
droeve lotgenoot!


(Vertaling: H.F.H.Reuvers)


Selige Sehnsucht


Sagt es niemand, nur den Weisen,
weil die Menge gleich verhöhnet!
Das Lebendige will ich preisen,
das nach Flammentod sich sehnet.

In der Liebesnächte Kühlung,
die dich zeugte, wo du zeugtest,
überfällt dich fremde Fühlung,
wenn die stille Kerze leuchtet.

Nicht mehr bleibest du umfangen
in der Finsternis Beschattung,
und dich reißet neu Verlangen
auf zu höherer Begattung.

Keine Ferne macht dich schwierig,
kommst geflogen und gebannt,
und zuletzt, des Lichts begierig,
bist du, Schmetterling, verbrannt.

Und so lang du das nicht hast,
dieses: stirb und werde
bist du nur ein trüber Gast
auf der dunklen Erde.


(Original: Johann Wolfgang von Goethe)


Aan de maan


Door de mist in bos en dal
schijnt jouw stille licht,
dat mijn ziel verlossen zal
van teveel gewicht.

Zie met mildheid mijn domein
als een echte vriend:
of mijn lotgevallen zijn
wel of niet verdiend.

Elke echo voelt mijn hart
van verleden tijd,
zo van vreugde als van smart
in de eenzaamheid.

Stroom maar, beekje, in de kou,
nooit word ik nog blij.
Lachen, kussen, zelfs trouw,
gaan voorgoed voorbij.

Ooit had ik in overvloed
wat men kostbaar heet,
wat men, ach!, als hoogste goed,
nimmermeer vergeet!

Beekje, ruis maar door het dal,
ik hoor jouw muziek
die mijn vers verklanken zal,
schoon en energiek,

als je in de winternacht
kolkend overstroomt,
of over de lentepracht
van jonge knoppen droomt.

Zalig die zich zonder haat
afsluit voor de rest,
met een boezemvriendje praat,
dat bevalt het best.

Dit is wat de mens niet weet,
of niet eens bedacht,
door de doolhof van het leed
dwalend in de nacht.


(Vertaling: H.F.H.Reuvers)


An den Mond


Füllest wieder Busch und Tal,
Still mit Nebelglanz,
Lösest endlich auch einmal
Meine Seele ganz;

Breitest über mein Gefild
Lindernd deinen Blick,
Wie des Freundes Auge mild
Über mein Geschick.

Jeden Nachklang fühlt mein Herz
Froh- und trüber Zeit,
Wandle zwischen Freud' und Schmerz
in der Einsamkeit.

Fließe, fließe, lieber Fluß!
Nimmer werd' ich froh,
So verrauschte Scherz und Kuß,
Und die Treue so.

Ich besaß es doch einmal,
Was so köstlich ist!
Daß man doch zu seiner Qual
Nimmer es vergißt!

Rausche, Fluß, das Tal entlang,
Ohne Rast und Ruh,
Rausche, flüstre meinem Sang
Melodien zu,

Wenn du in der Winternacht
Wütend überschwillst,
Oder um die Frühlungspracht
Junger Knospen quillst.

Selig, wer sich vor der Welt
Ohne Haß verschließt,
Einen Freund am Busen hält,
Und mit dem genießt.

Was von Menschen nicht gewußt,
Oder nicht bedacht,
Durch das Labyrinth der Brust
Wandelt in der Nacht.


(Original: Johann Wolfgang von Goethe)