P.A.de Génestet 1829-1861 (Dutch poet and pastor)Kinds


Speakers, hearers, thinkers, doers
come in all kinds up to you.
Few are those who in a wise way
speak and hear and think and do.


(Translation: HFH Reuvers)Soorten


Sprekers, hoorders, denkers, daders
vindt ge in soorten rijp en groen.
Zeldzaam vindt ge, wel vereenigd,
spreken, hooren, denken, doen.


(Origineel: P.A.de Génestet)


Outburst


O land of mud and mist, of cold and dirty rain,
thou humid sod of soil, of chilly dew and damp,
unfathomable fog, whose paths we ford in vain,
breaking bones and brollies, enduring heavy cramp!

O monotonous moor, thou shed of overshoes,
where frogs and dredgers and cobblers we behold,
and ducks of any sort, and drops from every nose,
receive my autumn ache and clapper with my cold!

Thy climate is so clammy my blood is mudward bound.
I can't sing nor eat, find joy nor even peace.
Put on thine overshoes, o holy Fathers' ground,
thou - not at my request - reclaimed from the salt sea.(Translation: HFH Reuvers)Boutade


O land van mest en mist, van vuilen, kouden regen,
Doorsijperd stukske grond, vol killen dauw en damp,
Vol vuns, onpeilbaar slijk en ondoorwaadbre wegen!
Vol jicht en parapluies, vol kiespijn en vol kramp

O saaie brij-moeras, o erf van overschoenen,
Van kikkers, baggerluî, schoenlappers, moddergoôn,
Van eenden groot en klein, in allerlei fatsoenen,
Ontvang het najaarswee van uw verkouden zoon!

Uw kliemerig klimaat maakt mij het bloed in de aderen
Tot modder; 'k heb geen lied, geen honger, vreugd noch vreê.
Trek overschoenen aan, gewijde grond der Vaderen,
Gij - niet op mijn verzoek - ontwoekerd aan de zee.(Origineel: P.A.de Génestet)