Curriculum Vitae

dr HFH Reuvers (Hendrik)
Brusselsestraat 92, 6211 PH Maastricht
043 3255234
www.petericepudding.com

geboren 7-7-1951 te Maastricht

Opleiding (jaar van afzwaaien)

lagere school Sint-Franciscusschool te Nazareth-Maastricht (1963)
gymnasium Sancti Alberti Zenderen (O), kleinseminarie van de paters Carmelieten (1969)
doctoraal wiskunde KU Nijmegen (1973)
doctoraat wiskunde TU Eindhoven (1977)
eerste twee jaar informatica TU Eindhoven (begonnen en afgesloten in 1986)
basis- en vervolgcursus bisschoppelijk instituut voor schriftelijk onderwijs Kerkrade (1991)

Werkervaring (begin-eind)

student-assistent KU Nijmegen (1972-1973), een middag per week
student-assistent TU Eindhoven (1973-1978), twee middagen per week
leraar aan derdegraadslerarenopleiding te Tilburg, een avond per week (1978-1980)
leraar aan Laboratoriumschool te 's Hertogenbosch, twee dagen per week (1978-1981)
leraar bij IHBO te Eindhoven, een avond per week (1980-1982)

leraar bij Katholieke Leergangen en Fontys te Sittard en Tilburg:
parttime van aanvankelijk een avond per week te Sittard tot uiteindelijk drie dagen per week Sittard en Tilburg (1976-1981)
fulltime (tweedegraads, eerstegraads, deeltijd, voltijd, leraren-, bedrijfs-, Tilburg, Sittard) (1981-1999)
parttime (24%, te Sittard ) (1999-2005)

Gastcolleges

Nieuw-Zeeland, zomer 1981, te Christchurch, Palmerston North en Wellington (over een onderwerp uit de wiskunde: Galoistheorie)

Vrijwilligerswerk

kindervakantiewerk te Maastricht (tien middagen per zomer; 1988-1990)
misdienen tridentijnse missen Maastricht (zondag, soms woensdag; 1997-2002)
genealogie voor vrienden in Maastricht (een dag per week; 1999-2002)
artikelen schrijven voor bladen en website (wiskunde, historie maastricht, katholicisme; 1995-2007)
administratie bij de pastoor (een ochtend per twee weken; 2002-2004)
vertaling boek uit het Slowaaks (drie ochtenden per week; 2005)
wisfaq (een ochtend per week in 2004, daarna zo nu en dan)
wiskunde-kerstprijsvraag organiseren (2002,2003,2004)
wiskundeproblemengroep TUE (een tot twee dagen per week; 2002-2015)
wiskundeproblemen oplossen (nieuw archief voor wiskunde, wiskunde olympiaden, etc) (vanaf 2006)
romans schrijven en vertalen (twee dagen per week; 2006-2015)
een boek over apologetiek vertalen in het Engels (twee dagen per week; vanaf 2015)
thuis bij mijn vrouw (vier kinderen van wie twee gehandicapt, hond en kat; dagelijks)


En nu?