Gods boekenpunt

U kent de getallenlijn? Dan weet u ook dat daarop, na keuze van twee beginpunten voor de getallen 0 en 1, een vaste plaats is gereserveerd voor elk ander getal. Construeer zelf met passer en lineaal de punten voor 13, -2, 1/5, -3/7, √3, etc.
Elk getal heeft een oneindige decimale breukontwikkeling, bijvoorbeeld 3/7 = 0.428571... , √3 = 1.7320508..., 9/2 = 4.500000... Vind zelf met behulp van pen en papier decimale breukontwikkelingen voor 1/9 en √2, en door googelen een decimale breukontwikkeling voor π.
Omgekeerd hoort bij elk punt op de getallenlijn een welbepaald getal. Kies eens een punt op uw getallenlijn, en maak een schatting van de waarde van het bijbehorende getal.

Deze punten zijn oneindig klein. Alleen God kan feilloos een punt uit de lijn prikken en de bijbehorende waarde opmeten.
God heeft voor sommige punten een speciale voorkeur. Een van Zijn lievelingspunten is het zogenaamde boekenpunt.
Het boekenpunt is Gods equivalent voor onze boekenkast. In dit ondeelbaar kleine punt heeft Hij alle, maar dan ook alle eindige teksten opgeslagen, inclusief de volledige tekst van de bijbel in welke vertaling dan ook, de tekst van het stukje dat ik nu aan het schrijven ben, en de volledige tekst van de Volkskrant van morgen.

De decimale breukontwikkeling van het getal dat hoort bij het boekenpunt is 0.101001000100001000001... (Ziet u hoe het verder gaat?)
Als God naar een willekeurige 1 van de decimale breukontwikkeling kijkt, dan ziet Hij in een oogopslag hoeveel nullen er volgen tot aan de eerstvolgende 1. Dat aantal is het nummer van een tekst. Als Hij de bijbehorende tekst wil zien, gaat Hij als volgt te werk:
Hij loopt in Zijn gedachten oneindig snel langs de teksten met nummers 1,2,3,4,..., totdat Hij aan de tekst komt met het uitverkoren nummer.

Hoe zijn die teksten dan genummerd? Heel eenvoudig: eerstens naar oplopend aantal karakters in de tekst, en vervolgens, bij gelijk aantal karakters in de tekst, alfabetisch. (Natuurlijk bestaat Gods alfabet uit meer dan 26 tekens, maar het is wel eindig.)

Men hoeft er dus niet aan te twijfelen dat God alle teksten uit het verleden, het heden en de toekomst kent.
En dan te bedenken dat Hij die heeft opgeslagen in één ondeelbaar punt. Dan heeft Hij nog zoveel plaats over om andere zaken in op te slaan ...

NB Als God dat wil, gebruikt Hij het uitgebreideboekenpuntgetal. Dit wordt geconstrueerd door in de decimale representatie van het boekenpuntgetal na iedere 1 een code van 2-en en 3-en in te voegen die de volledige tekst weergeeft die hoort bij het aantal nullen tussen die 1 en de volgende 1.
(Deze code wordt als volgt geconstrueerd: Ieder karakter van Gods alphabet heeft een volgnummer. Codeer elk karakter door zoveel 2-en achter elkaar te zetten als het volgnummer bedraagt. Gebruik een 3 om twee karakters van elkaar te scheiden.)

PS Het punt dat Gods hoogste goedkeuring wegdraagt is het uitgebreidegoedeboekenpunt. Hierin bewaart Hij alleen de teksten die Hij betekenisvol, waar en goed vindt. Dit punt zal helaas pas na het laatste oordeel worden openbaargemaakt.
Ik denk dat de bijbel er wel bij zal zitten, maar dan in een perfecte uitgave.
Het is goed te weten dat het goedeboekenpunt al bestaat, ergens op de getallenlijn ...


klik hier om terug te gaan naar mijn hoofdpagina