Nicolaas Beets 1814-1903 (Dutch writer and pastor)Past mother's grave


It was the first arrival since she died;
we met him at the port.
He hugged and kissed us at the site,
but said no single word.
Some time he stayed there to gain strength,
and think about our woe,
but gathered courage, and at length
he said "We have to go."

He bore my brother Constantine,
when we walked home that day.
He held that little hand of mine,
and chose the Churchway.
I covered up my slight surprise
he didn't choose the Hill,
for I was shy and thought it wise
to hush up and stay still.

But when we passed my mother's grave,
he softly squeezed my hand,
I glanced to show him, nice and brave,
that I did understand.
"I wish I didn't cast that glance!"
I think now and before.
The face I saw, by any chance,
I won't forget no more.


(Translation: HFH Reuvers)Langs moeders graf


't Was de eerste thuiskomst na haar sterven;
Wij haalden hem van boord.
Hij pakte en kuste ons honderd werven,
Maar sprak geen enkel woord.
Een tijd lang stond hij in gedachten
En zag ons zwijgend aan;
Op eenmaal kreeg hij moed en krachten,
En zeide: "Laat ons gaan."

Het kleine Stijntje werd gedragen,
Ik bij de hand gevat,
Op eens de Kerkstraat ingeslagen,
Inplaats van 't Achterpad.
Verwondering heb ik niet doen blijken;
Benepen zweeg ik stil;
En had het hart niet op te kijken,
Al had ik ook den wil.

Maar toen wij langs het kerkhof togen,
Zijn hand de mijne neep,
Zag ik hem aan met vochtige oogen,
Ten blijk dat ik 't begreep.
"Had ik dien blik maar niet geslagen!"
Herhaal ik duizend keer,
't Gelaat dat toen mijn oogen zagen,
Vergeet ik nimmermeer.


(Origineel: Nicolaas Beets)