The Ash Grove - Mijn Lief In Het Bos

The Ash Grove


Down yonder green valley, where streamlets meander,
when twilight is fading, I pensively rove;
or at the bright noontide, in solitude wander,
amid the dark shades of the lonely ash grove;
't was there, while the blackbird was cheerfully singing,
I first met that dear one, the joy of my heart!
Around us for gladness the bluebells were ringing.
Ah! Then little thought I how soon we should part.


Still glows the bright sunshine o'er valley and mountain,
still warbles the blackbird its note from the tree;
still trembles the moonbeam on streamlet and fountain,
but what are the beauties of nature to me?
With sorrow, deep sorrow, my bosom is laden,
all day I go mourning, in search of my love;
ye echoes, oh, tell me, where is the sweet maiden?
"She sleeps, 'neath the green turf down by the ash grove."

Mijn Lief In Het Bos


Als bij dat riviertje, dat slingert door weiden,
de avond al invalt, dan dool ik daar rond;
of ook in de middag, om koude te mijden,
beschaduwd door bomen, op bloemrijke grond.
't Was daar, toen een merel zat vrolijk te fluiten,
dat ik met mijn dierbare lief in het gras
bij krekels en bloempjes verpoosde daarbuiten.
Ach! 'k Wist niet hoe kort voor ons scheiden het was.


Nog steeds valt er zonlicht op bergen en dalen,
nog steeds roept de merel zijn lied uit de boom;
en ook trilt er maanlicht, waar ik loop te dwalen,
in 't water van beekjes, maar 't is of ik droom.
Van akelig verdriet is mijn hart nu vergeven,
de hele dag ben ik op zoek naar mijn schat ...
O echo's, vertel me, waar is zij gebleven?
"Ze slaapt in de bodem daarginds bij het pad."
Vertaling - HFH Reuvers Maastricht august 2015 - Translation
(images taken from www.blackflute.com and duysphotoshoots.deviantart.com resp.)