Partij voor de Dieren

HOME , sweet home


PvdD

De enige politieke partij in Nederland met een consequente en duurzame visie op de aarde en haar bewoners

The only political party in the Netherlands with a consistent long-term vision on the earth and its inhabitants