Christina Rossetti 1830-1894 (Engelse dichteres)


Dit sonnet en dit lied trof ik aan in een bloemlezing van Engelse literatuur.


Gedenk me


Denk nog aan mij als ik ben heengegaan
ver hiervandaan tot in 't stille land;
als jij me niet meer vasthoudt bij de hand
wanneer ik half wil gaan en half blijf staan.

Denk nog aan mij zoals je elke dag
vertelde van de toekomst die je zag;
maar je begrijpt: voor samenspraak of raad
of samen stil zijn is 't dan te laat.

En mocht je me vergeten, af en toe
en dan weer aan me denken, huil maar niet;
want de gedachten die ik achterliet

als ik ben neergedaald in 't donk're graf,
ach, mogen zij glimlachend doen vergeten
liever dan droevig zijn en weten.


Lied

Wanneer ik dood ben, liefste,
zing dan geen droevig lied;
en plant geen rozen bij mijn hoofd,
en geen vergeetmeniet:
door druppels dauw en regen
is het gras groen en zacht;
en als je wilt, vergeet je me,
of denkt aan me, en lacht.

Ik voel dan niet de regen,
Ik ken dan niet de tijd;
Ik hoor dan niet de nachtegaal
die zingt alsof hij lijdt:
ik droom dan in het schemer
waar ik geen zonlicht weet;
misschien zal 'k aan je denken,
misschien dat 'k je vergeet.


(Vertaling: H.F.H.Reuvers)


Remember


Remember me when I am gone away,
gone far away into the silent land;
when you can no more hold me by the hand,
nor I half turn to go yet turning stay.

Remember me when no more day by day
you tell me of our future that you planned:
only remember me; you understand
it will be late to counsel then or pray.

Yet if you should forget me for a while
and afterwards remember, do not grieve:
for if the darkness and corruption leave

a vestige of the thoughts that once I had,
better by far you should forget and smile
than that you should remember and be sad.


Song

When I am dead, my dearest,
sing no sad songs for me;
plant thou no roses at my head,
nor shady cypress tree:
be the green grass above me
with showers and dewdrops wet;
and if thou wilt, remember,
and if thou wilt, forget.

I shall not see the shadows,
I shall not feel the rain;
I shall not hear the nightingale
sing on, as if in pain:
and dreaming through the twilight
that doth not rise nor set,
haply I may remember,
and haply may forget.


(Original: Christina Rossetti)